THIẾT KẾ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 3PN – 12 (83.25 m2)
CĂN HỘ 3PN – 3A-5(85.75m2)

CĂN HỘ 3D

THIẾT KẾ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 3PN – 8-9 (86 m2)
CĂN HỘ 3PN – 12A(83.25m2)

CĂN HỘ 3D

THIẾT KẾ CĂN HỘ 2 PN – 1PN

CĂN HỘ 2PN – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12B & 15 (66.9m)
CĂN HỘ 1PN – 1&16 (47m2)

CĂN HỘ 3D

CĂN 2 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 3D

CĂN 1 PHÒNG NGỦ